SEMINAR RISET

BATAS WAKTU PENDAFTARAN     :   20 NOVEMBER 2017

PENYERAHAN DRAFT LAPORAN :    24 NOVEMBER 2017

PELAKSANAAN SEMINAR             :    28 NOVEMBER 2017

 

SEMINAR KERJA PRAKTEK

BATAS WAKTU PENDAFTARAN     :   23 NOVEMBER 2017

PENYERAHAN DRAFT LAPORAN :    29 NOVEMBER 2017

PELAKSANAAN SEMINAR  KP       :      2 DESEMBER 2017